Ovo je dan koji je dobar za prijateljstvo kao i za razmjenu važnijih iskustva, a druga strana ovog dana povezana sa emocionalnošću i seksualnošću. Prevelika strast je povezana sa neizraženim emocijama koje se najviše javljaju kod muškaraca koji su većinom za taj čin nesposobni, a onda se takvo muško ponašanje  zove narav muškarca, odnosno neizražene emocije i jačanje moći zovemo strašću.  Ovaj dan upravo traži emocionalnost koja se može izraziti kroz čin ljubavi, a pošto većina to ne može jer žene i muškarci slijede moć, ljubav im ostaje daleka kao čežnja jer svi sjede na dvije stolice: jedno žele, drugo čine.