Anuradha kao vladalac današnjeg dana, sastoji se od triju zvijezda: Beta, Delta i Pi Scorpionis. Ove tri zvijezde su vidljive na noćnom nebu jer se pojavljuju ravno iznad zvijezde crvene zvijezde – Antaresa koja vlada sutrašnjim danom. Vladajuće božanstvo je Mitra (zaštitnik ugovora, saveza i prijateljstva, prisutan u vjerovanjima i na ovim prostorima. U Vedama je usko povezan s Varunom, božanstvom koje kažnjava krivce), daje sposobnost razvijanja i održavanja prijateljstava. Anuradha je zvijezda koja se odnosi na uspjeh i priznanje, osobito kroz suradnju pa na ta kvalitete danas obratite pažnju. Ovo sazviježđe koristi i intuiciju i logiku kako bi proizvela izvanredno razumijevanje brojeva. Pitagora je davao brojevima božansku vrijednost. Putovanje i uspjeh u stranim zemljama također podržava ova sazviježđe. Ovo je dan dobar za organizaciju večih skupina.  Donosi sposobnost upornost. Vladavine sazviježđa ustvari su simbolički prikazi vrijednosti ili arhetipa, tako da svakodnevna tumačenja o kojima pišem usmjerene su na pokušaj da se razumije djelovanje psihe koja se prikazuje u nama kroz snove i astrološke simbole. Psiha koristi simbole jer oni se mogu koristiti u svako vrijeme od staroga vijeka do modernosti.