Komunikacija predstavlja osnovu života jer razmjena informacija mijenja stvarnost u kojoj se nalazimo. Koliko su neke stvari bile prije nevjerojatne, danas su prihvatljive i normalne. Sve to donosi informacija koja je osnova našeg života. Recimo, informacijom dobivamo znanja koja nam pomažu za naše zdravlje, mantra se sastoji od riječi koja djelovanjem na naše tijelo automatski izaziva alfa valove koji relaksiraju organizam, a onda smanjuju stres i 55 posto smanjuje odlazak kod doktora. Dakle, informacija čini život drugačijim. Ukoliko shvatimo koliko su informacije bitne jer one mogu dolaziti iz našeg bića, shvatit ćemo koliko sadašnju situaciju možemo izmjeniti.